Forskare vid Virginia Commonwealth University, Business School, USA har funnit att fördelarna inte slutar vid det individuella perspektivet – att vi själva mår och fungerar bättre. De verkliga vinsterna uppstår när en individs grad av mindfulness översätts till medvetna interaktioner och relationer på jobbet. Sådana interaktioner – fyllda med en tydlig avsikt, medkänsla och närvaro ... Läs mer
Astma är en kronisk sjukdom som kännetecknas av inflammation i luftrören, obstruktion vid utandningen och en ökad retbarhet (hyperreaktivitet). Cirka 800 000 svenskar beräknas ha astma idag och besvären blir ofta värre vid stress. I denna studie jämfördes astmatiker som fick mindfulness (MBSR) under 8 veckor med en grupp på väntelista. – 32% blev bättre ... Läs mer
Orden är Marita Surells efter instruktörsutbildningen Steg 1 i mindfulness – på bilden tillsammans med undertecknad. Här är effekterna av Maritas träning: ASTMAN Med intensiv träning i fyra veckor (2-3 gånger om dagen) i att ta hand om mig själv försvann min astma. Jag har slutat helt med min astmamedicin. VÄRKEN Jag har tidigare gått ... Läs mer
Mindfulnessträning minskar långvarig smärta och vi börjar nu förstå orsakerna bakom genom hjärnforskningen. Cirka 20 – 35 % av en vuxen befolkning, vanligare hos kvinnor, beräknas vara drabbade. Enligt flera studier ser det ut som att mindfulness genom det observerande/distanserade förhållningssättet som lärs in, kopplar ur vissa delar av hjärnan så att smärtan minskar –  ... Läs mer
Hej, I den här färska podden berättar jag om min resa i livet och om: 1️⃣ Hur jag kom i kontakt med meditation/mindfulness 🙏🏻 Hur du enkel kan börja med egen träning ❌ Vilket det vanligaste hindret är 🫶 Användningsområden inom vård, ledarskap, arbetsliv, skola, idrott m.m. 📉 Varför mindfulness är så användbart i vår ... Läs mer
mindfulness diabetes
Mindfulness, yoga och Qigong kan hjälpa personer med typ 2-diabetes att sänka sitt blodsocker – nästan till den grad som standardmediciner som metformin gör, tyder en ny översiktsartikel på. Det betyder INTE att diabetikern ska byta ut sin medicin mot meditation utan se dessa mind-body-övningar som ett tillägg till standardbehandling vid diabetes – inte som ... Läs mer
Fråga: Vad är mindfulness, och vem kan ha det mest nytta av det? Hälsningar Benyamin Svar: Hej, Mindfulness kan enklast beskrivas som ett förhållningssätt till livet och vara närvarande och medveten i det som sker – här och nu. Det går inte fullt ut att förstå vad mindfulness är och kan ge genom att bara ... Läs mer
Jag hade förmånen att i Kristina Bähr´s Hjärnpodden (avsnitt 148!) samtala om kopplingen mellan mindfulness och Non Violent Communication (NvC). Avsnittet släpptes 30e augusti 2022. En del i NvC är att bli medveten om och ta ansvar för sina känslor och vara tydlig med vilka behov som ligger bakom dem- tillfredsställda eller otillfredsställda. Lyssna får ... Läs mer
Är du rädd för att göra fel? Att inte duga? Och att någon skall komma på dig och se att du inte är så kompetent som du verkar? Lever du ibland med en oro för att bli avslöjad? Känner du igen dig? Du är i så fall i mycket gott sällskap med många andra ofta ... Läs mer
mindfulness i vården
Enligt WHO sker misstag i vården i ca 10% av sjukhusinläggningar – i genomsnitt i västvärlden. Ungefär hälften av misstagen går att förebygga enligt nuvarande forskningsläge. I den aktuella studien övade läkarna mindfulness i åtta veckor och jämfördes med en kontrollgrupp. RESULTAT: –         Läkarnas grad av mindfulness ökade –         Antalet misstag i vården gick ner avsevärt –         Säkerhetskulturen ... Läs mer
Ja, kanske. Det beror lite på hur du mår när du går in i ledigheten och hur våren har varit. Har du haft en överfull agenda och svårt att få till allt så som du hade tänkt, så kanske det behövs lite mer än bara sommar och sol för att du ska må bra? Jag ... Läs mer
En ny studie i Frontiers in Psychology talar för att regelbunden mindfulnessträning bidrar till förlångsammat åldrande och ökad livskvalitet. Forskarna jämförde dem som mediterat i minst ett par år (ca 50 minuter/dag) med noviser och fann bland annat att enzymet telomerase var högre hos dem som mediterar. Telomerase bidrar till att telomererna bibehåller sin längd. ... Läs mer
I den här intervjun för Välmåendepodden, som just släppts (2022-04-21), berättar jag om egenskaper som tillhör mindfulness och varför det är så viktigt för ditt välmående. Vi pratar bland annat om hur tankar, känslor och kroppen påverkar varandra i ett ständigt samspel och hur du med hjälp av medkänsla med dig själv och andra kan ... Läs mer
I den här intervjun för en Stilla podd,  som just släppts, berättar jag bland annat om hur min resa med mindfulness började, om hur mindfulness bidrar både till att glädjas och njuta av livet och till att hantera livets utmaningar och svårigheter som vi alla möter. Inte minst tar vi upp hur användbart mindfulness är ... Läs mer
I intervjun i Aftonbladet berättar jag om hur mindfulness kan hjälpa dig att minska din stress, göra din återhämtning effektivare och varför mindfulness är bra för både din fysiska och psykiska hälsa. Det finns allt fler områden som mindfulnessträning har effekt vid visar intensiv forskning under de senaste åren. Hjärnforskningen har visat på många positiva ... Läs mer
mindfulness skolan
Här är ett utmärkt exempel hur enkla mindfulness övningar i skolan kan göra stor skillnad! Insändaren i Sydsvenskan är skriven av Pedra Wolde, pedagog, författare och mindfulnessinstruktör på gymnasiekolan Spyken i Lund. Se särskilt hur Pedra använder korta mindfulnessövningar i början på sina lektioner på naturprogrammet och att: “Det har gett fantastiska resultat och många ... Läs mer
Nyfödda som föds för tidigt – före den åttonde graviditetsmånaden – uppvisar ibland brister i kognitiv och socio-emotionell funktion som kvarstår i vuxen ålder. Mindfulness-baserad träning kan enligt studien förbättra kognitiv och socio-emotionell reglering och alltså hjälpa till att åtgärda sådana bestående brister. I den aktuella studien från Schweiz deltog 56 barn som fötts mycket ... Läs mer
Här är den första studien i världen som visar att mindfulnessträning kan öka antioxidant aktivitet och minska inflammation i kroppen. Oxidativ stress kan vara en bidragande orsak till en lång rad sjukdomar där låg grad av inflammation spelar roll, bland annat cancer, Alzheimers, diabetes, hjärt-kärlsjukdomar, reumatism, grå starr med flera. Mindfulnessträning har tidigare visat sig hämma ... Läs mer
här&nu karolinska institutet
Ny studie från Karolinska institutet visar att vårt Här&Nu program är det i särklass mest använda mindfulnessprogrammet i svensk sjukvård. Mest används mindfulness i primärvården och psykiatrin (men också i specialistvård, hörselvård, ungdomsmottagningar m.fl) vid stress, oro/ångest, mild till måttlig depression och smärta men också vid utmattning, trötthet, tinnitus och trauma, ADHD och bipolär sjukdom ... Läs mer
Forskningen kring mindfulness i skolan har ökat kraftigt under de senaste åren. Nu vet vi mycket mer om effekterna såväl för barn, ungdomar som för pedagoger. I en utvidgad andra upplaga av Mindfulness i klassrummet ger författaren, förläggaren och mindfulnessinstruktören Peter Fowelin en lättillgänglig och färsk översikt över forskningen med många referenser. Här är några ... Läs mer
Older Entries »
Mini Cart 0

Your cart is empty.