I den här intervjun för en Stilla podd,  som just släppts, berättar jag bland annat om hur min resa med mindfulness började, om hur mindfulness bidrar både till att glädjas och njuta av livet och till att hantera livets utmaningar och svårigheter som vi alla möter. Inte minst tar vi upp hur användbart mindfulness är ... Läs mer
I intervjun i Aftonbladet berättar jag om hur mindfulness kan hjälpa dig att minska din stress, göra din återhämtning effektivare och varför mindfulness är bra för både din fysiska och psykiska hälsa. Det finns allt fler områden som mindfulnessträning har effekt vid visar intensiv forskning under de senaste åren. Hjärnforskningen har visat på många positiva ... Läs mer
mindfulness skolan
Här är ett utmärkt exempel hur enkla mindfulness övningar i skolan kan göra stor skillnad! Insändaren i Sydsvenskan är skriven av Pedra Wolde, pedagog, författare och mindfulnessinstruktör på gymnasiekolan Spyken i Lund. Se särskilt hur Pedra använder korta mindfulnessövningar i början på sina lektioner på naturprogrammet och att: “Det har gett fantastiska resultat och många ... Läs mer
Nyfödda som föds för tidigt – före den åttonde graviditetsmånaden – uppvisar ibland brister i kognitiv och socio-emotionell funktion som kvarstår i vuxen ålder. Mindfulness-baserad träning kan enligt studien förbättra kognitiv och socio-emotionell reglering och alltså hjälpa till att åtgärda sådana bestående brister. I den aktuella studien från Schweiz deltog 56 barn som fötts mycket ... Läs mer
Här är den första studien i världen som visar att mindfulnessträning kan öka antioxidant aktivitet och minska inflammation i kroppen. Oxidativ stress kan vara en bidragande orsak till en lång rad sjukdomar där låg grad av inflammation spelar roll, bland annat cancer, Alzheimers, diabetes, hjärt-kärlsjukdomar, reumatism, grå starr med flera. Mindfulnessträning har tidigare visat sig hämma ... Läs mer
här&nu karolinska institutet
Ny studie från Karolinska institutet visar att vårt Här&Nu program är det i särklass mest använda mindfulnessprogrammet i svensk sjukvård. Mest används mindfulness i primärvården och psykiatrin (men också i specialistvård, hörselvård, ungdomsmottagningar m.fl) vid stress, oro/ångest, mild till måttlig depression och smärta men också vid utmattning, trötthet, tinnitus och trauma, ADHD och bipolär sjukdom ... Läs mer
Forskningen kring mindfulness i skolan har ökat kraftigt under de senaste åren. Nu vet vi mycket mer om effekterna såväl för barn, ungdomar som för pedagoger. I en utvidgad andra upplaga av Mindfulness i klassrummet ger författaren, förläggaren och mindfulnessinstruktören Peter Fowelin en lättillgänglig och färsk översikt över forskningen med många referenser. Här är några ... Läs mer
mindfulness svalöv vårdcentral
Vårdcentralen i Svalöv i Skåne gör ett utmärkt arbete för att integrera mindfulness i primärvården så att fler patienter kan få hjälp samt för att minska personalens stress. Hittills har vårdcentralens arbete med mindfulness bara uppmärksammats i lokalpressen men arbetet förtjänar bred spridning nationellt. Mindfulness på vårdcentraler har mycket att tillföra stora grupper patienter. Mindfulness ... Läs mer
I den här podden intervjuas jag av Tealpodden om olika perspektiv på mindfulness, från individ till organisation och samhälle. Hur påverkas vi av att bli mer medvetna om oss själva och de val vi gör? Lyssna gärna får du se vad du tycker! Sprid gärna till fler! Podden hittar du här Vänliga hälsningar, Ola Schenström, ... Läs mer
I den här podden, som just lanserats, – Medvetet sinne – intervjuas jag av Patrik Lexell om min livsresa, om mindfulness fördelar och om fördomar samt mycket mer, inte minst om vikten av medvetenhet om det holistiska, globala perspektivet. Lyssna gärna får du se vad du tycker! Sprid gärna till fler! Vänliga hälsningar, Ola Schenström, ... Läs mer
I en färsk undersökning med personer som har mild kognitiv nedsättning (MCI- mild cognitive impairment) med större minnes försämring än normalt för åldern och ökad risk för demens provade forskarna mindfulnessträning under nio månader. Medelåldern var 71 år. Resultaten var uppmuntrande i mindfulnessgruppen: Ökad kognitiv förmåga Förbättrade exekutiva funktioner som att planera, sätta mål, genomföra ... Läs mer
I en pilotstudie visar författarna att mindfulness ökar barnens förmåga att vara stöttande, dela med sig och hjälpa någon annan (=prosocialt beteende) jämfört med en kontrollgrupp. Förmågan att reglera egna känslor och att sätta sig in i andras känslor och tankar ökade också jämfört med en kontrollgrupp. En studie från Center for a Healthy Mind ... Läs mer
Lär dig hur du kan använda Mindfulness i 5 steg i oros-och förändringstider. Om du lär dig de här fem stegen får du inte bara verktyg för hur du kan hantera situationen här och nu utan också verktyg som du har nytta av för resten av livet! Prova får du se! Efter att du har ... Läs mer
Att öva mindfulness kan kännas som att komma hem till sig själv, att omfamna sig själv med värme, som att lägga sin spända, frusna kropp i ett varmt omslutande bad eller som att komma ut i naturen och andas frisk höstluft när man fastnat i för mycket hemmasittande framför datorn. Mindfulness är förstås inte alltid ... Läs mer
ångest skola del 3
Ångest är en naturlig reaktion på yttre hot. Attentatet i Stockholm 2017 har på olika sätt visat exempel på detta. Vi anar instinktivt fara, flyr och undviker död. Någon ser en medmänniska som är i fara och kommer snabbt till undsättning. De som var där blev chockade, rädda och förvirrade men de sökte och fann ... Läs mer
ångest skola del 2
Det kan vara många olika bakomliggande orsaker vid ångest – som jag ska skriva mer om i ångestskola del 3, men oavsett så söker vi efter att få tillbaka trygghet, komma till ro, återfå balans och jämvikt. Att lösa konflikter och få bort orsaken till problem är den naturliga vägen men många människor känner sig ... Läs mer
ångestskola del 1
Jag vill påminna dig som upplever ångest att du inte är ensam. Känslomässig eller existentiell smärta är något vi delar globalt med alla människor men ändå är det lätt att känna skam och utanförskap, man ska ju vara lycklig! och det är därför viktigt att vi talar om våra rädslor och vår sårbarhet med varandra. ... Läs mer
De flesta av oss lekmän har nog betraktat empati med medkänsla som synonyma begrepp. Men nyligen har hjärnforskare, genom magnetröntgen, kartlagt att empati och medkänsla har helt olika mönster vid avbildning av hjärnan. Empati för fysisk och psykisk smärta har ett mönster. Det aktiveras när vi själv upplever smärta eller när vi ser någon annan ... Läs mer
Mini Cart 0

Din vagn är tom.