“Mindfulnessveckan i Tällberg”

Hej,

Den 24 juni i år går startskottet går för den årligen (i minst tio år) återkommande Mindfulnessveckan i Tällberg. Under två av veckans dagar 26-27.6 lanserar vi projektet Towards a Mindful Society.

Varför?

Ett svar är för att göra senare års forskning tillgänglig för beslutsfattare och allmänhet tillgänglig. Och göra Sverige till ett föregångsland när det gäller att integrera mindfulness som en naturlig del i samhällets olika sektorer: Arbetsplatser och ledarskap, hälso- och sjukvård, samt skola. Så att människor förmågor att vara uppmärksamma och medvetna tas till vara och utvecklas och inte splittras och vanskötts som idag!

Min egen starkaste drivkraft för ett mer “mindfullt samhälle” är mina barn och barnbarn – mina yngsta tvillingar är bara fem år. Hur kommer världen att förändras under deras livsstid? Hur kan vi vända utvecklingen? Ett bidrag är ökat uppmärksamhet och medvetenhet – mindfulness. Det största hindret för att vända utvecklingen ligger i vårt sinne – “our human mind” – och den bristande kunskapen om hur vårt sinne fungerar och hur det kan kultiveras…

Konferensen och projektet är ett samarbete mellan Mindfulnesscenter och Mindhousepark och dess ägare Anders Lidén, byggnadsentrepenör från Tällberg.

För att göra samhället mer “mindfullt” har vi fokus på tre huvudområden:

Ledarskap och arbetsplatser – där vi bland annat bjudit in ansvarige för detta på Google  s huvudkontor i USA, Rich Fernandez och Jeremy Hunter,USA, prof. på en businessschool som arbetar med mindfulness där sen ett decennium

Hälso- och sjukvården – där vi bjudit in Vidyamala Burch,England specialist på kronisk smärta och mindfulness, författare och kronisk smärtpatient, Lucia McBee, specialist på mindfulness i äldrevården, Susan Bögels, professor från Holland som arbetar med ADHD och mindfulness (här behövs alternativ/komplement till centralstimulerande medel!), Eve Lorenzen, Danmark, psykolog som arbetar med svårt sjuka på Rigshospitalet

– Skola – prof. Katherine Weare, England, prof. som ger en översikt över mindfulness i skolan. + egna svenska exempel! Till konferensen kommer också Prof. Amishi Jha, en av världens ledande experter på mindfulnesstränings effekter på hjärnans olika system för uppmärksamhet. Något som borde intressera svenska skolpolitiker, skolledare och pedagoger…

Vi kommer också att mäta utvecklingen – the evolution of human consciousness – med hjälp av en metod som mäter värderingar i organisationer, företag, på nationell och personlig nivå utarbetad av Richard Barret. Mycket intressant. en mätningar görs redan i dag på företag, i kommuner och på nationell nivå.

Vi bjuder för närvarande in beslutsfattare på olika nivåer.

Läs mer på Mindhouse parks hemsida!

Du är välkommen att höra av dig för mer information!

Altt gott,

Ola

ola_ny

Ola Schenström, läkare sedan mer än 35 år, mindfulnesslärare utbildad vid Center for mindfulness i USA, författare till boken Mindfulness i vardagen.

Lämna en kommentar

Mini Cart 0

Din varukorg är tom