Mindfulness och barn i media

Kanske såg du något av inslagen om barn och stress på Rapport (3 min), Aktuellt (5 min 44 sek) eller Lilla aktuellt igår? Och att mindfulness kan vara ett verktyg för såväl barn som vuxna att hantera en alltmer stressfylld vardag.

Observera att barn är vänliga av naturen – om de inte är utsatta för stress!

Här är några orsaker till stress hos barn:

  • Föräldrarnas och andra viktiga vuxnas förhållningssätt spelar stor roll. För höga eller felaktiga krav bidrar. Därför är det viktigt att ställa krav som motsvarar barnets utvecklingsnivå och resurser. Och att visa uppskattning.
  • För hög grad av aktiviteter både i skola och utanför skolan
  • För lite återhämtning(ett huvudproblem för såväl barn som vuxna – här slarvar vi kanske mest!)
  • Påfrestningar i familjen, skilsmässa, flytta, dödsfall, arbetslöshet, missbruk
  • Tillhör två eller tre familjer, många relationer, avundsjuka, föräldrar som inte är klara med sina separationer, barnen hindras från att träffa den andra föräldern etc.
  • Positiva händelser som att ha kalas, få ett djur, resa bort, kan stressa
  • För lite stimulans, för få erfarenheter som ger glädje och avkoppling

För att agera konsekvent behöver vi ökad kunskap och MEDVETENHET om barns stress och vad som orsakar den.

Vi vuxna bör se upp med att luta oss mot vår egen referensram – sätta oss in i barnets situation och UTGÅ från den!

Det är ofta vår vilja att göra barnet väl som ligger bakom alla aktiviteter som vi vill att barnet deltar i. Men barn behöver också lugn och ro – inte minst för att bearbeta alla intryck det möter varje dag inte minst p.g.a. den nya tekniken med mobiltelefoner, iPads, internet med chatsidor, Facebook, spel, mm.

Barn och vuxna möter idag mer information och fler förändringar än någonsin tidigare under människans tid på jorden. Vi lever i en unik tid.

Otydliga gränser för vila och sömn med ständig tillgänglighet via telefon och internet samt dessutom alla TV-kanaler som är igång dygnet runt är andra bidragande faktorer till för höga nivåer av stress.

Genom att barnen tidigt ges möjlighet att träna mindfulness, får de verktyg för livet att möta en allt mer stressfylld och ständigt föränderlig omvärld. Och de får möjlighet att varje dag känna lugn och ro.

Vi har utformat speciella ljudspår med bok för barn 4-7år, 8-12år och 12+ för att ge barn och ungdomar verktyg att börja träna mindfulness tidigt! Dessutom har Beatrice Blidner utformat e-kursen Mindfulness och Medkänsla för stressade ungdomar för dom lite äldre ungdomarna (15-25år), en e-kurs med stöd av forskning !

Barns stress, en spegling av vuxnas stress?

Många föräldrar är ensamstående med huvudansvaret för barnet/barnen, ofta med låga inkomster, höga krav, låg kontroll, få eller inga andra vuxna som kan stödja i omgivningen. En mycket stressande situation för de flesta.

En studie i USA manar till eftertanke: föräldrar svarade att barnen mådde bra medan hälften av barnen uttalade att de kände sig ensamma och olyckliga.

Kan det vara så att vi p.g.a. vår egen stress inte har förmågan eller inte vill/orkar se eller ta reda på hur våra barn egentligen mår?

Från stressforskning vet vi att det är den samlade mängden påfrestningar(stressorer) som spelar roll. Så det kan vara idé att se över vilka faktorer som bidrar till stress för våra barn.

Man är aldrig för gammal för att själv börja träna sig själv i mindfulness. Prova därför gärna på vår e-kurs Mindfulness för stress för vuxna eller vårt Grundkurs i Mindfulness

Varma hälsningar från Ola

ola_ny

Ola Schenström, läkare sedan mer än 35 år, mindfulnesslärare utbildad vid Center for mindfulness i USA, författare till boken Mindfulness i vardagen.

Lämna en kommentar

Mini Cart 0

Din varukorg är tom