Mindfulness är bra för hjärnan och lärandet

I Dagens Nyheter i söndags var en intressant artikel under rubriken Så vill hjärnforskarna förändra skolan. Mindfulness har effekt på flera av de faktorer som hjärnforskarna tar upp i artikeln men också på en hel del annat.

En central del i mindfulnessträning är koncentrations- eller uppmärksamhetsträning. Utan uppmärksamhet och fokus på uppgiften sker inga nya kopplingar mellan synapserna och inga nya nätverk skapas. En annan viktig del för lärandet är låga eller kanske snarare lagom nivåer av stresshormonet kortisol. Också det påverkar mindfulnessträning positivt. Det förefaller också som om mindfulnessträning ökar hjärnans formbarhet eller plastiska förmåga, en annan viktig del för lärande. Attityder som tränas med mindulness är en nybörjares sinne, nyfikenhet, att inte veta och att inte döma det vi möter. Med andra ord finns det likheter med en forskares utforskande attityder. Alla dessa och en del andra attityder påverkar lärandet positivt och ökar motivationen.

Men mindfulness har också mycket positiva effekter på förmågan att förstå egna och andras känslor och att utveckla medkänsla med sig själv och andra. Ulla-Karin Lundgren-Öhman, instruktör i Mindfulnesscenters nätverk, har under en termin i en tredjeklass med hög grad av oro och stress arbetat med mindfulness med såväl lärare och elever och på kort tid nått mycket goda resultat inte minst på sättet som eleverna kommunicerade med varandra och hur lärare och elever förhöll sig till varandra. Med små medel vändes den stökiga situationen i klassen tillmotsatsen på en termin!
Och vill du ha förslag på övningar rekommenderar jag Peter Fowelins bok Mindfulness i klassrummet.

Våra erfarenheter är att egen träning i mindfulness är viktigt om man skall arbeta med barn professionellt. Vi har allt fler lärare som går våra instruktörskurser.

Läs gärna mer om Mindfulnesscenters koncept för skolan här!

Hjärtliga hälsningar,
Ola

ola_ny

Ola Schenström, läkare sedan mer än 35 år, mindfulnesslärare utbildad vid Center for mindfulness i USA, författare till boken Mindfulness i vardagen.

 

Lämna en kommentar

Mini Cart 0

Din varukorg är tom