Någon enhetlig definition för stress finns inte, utan uttrycket myntades på 1930-talet av den ungersk-kanadensiske läkaren Hans Selye. Med stress avsåg han beskriva den generella och oprecisa reaktion som organismen svara med under påfrestningar av en mängd olika slag. Tidigare i människans historia var stressreaktionen en förutsättning för att överleva, idag har det blivit en ... Läs mer
« Newer Entries
Mini Cart 0

Your cart is empty.