Idag den 6 september skriver Dagens Nyheter en kort artikel om en ännu opublicerad studie om kopplingen mellan tinnitus och långvarig stress. Studien har gjorts av forskare vid Karolinska Institutet och Stressforskningsintitutet och docent Dan Hasson menar att oddsen för att få tinnitus mer än fördubblas om man är emotionellt utmattad. Mindfulnessträning vet vi minskar ... Läs mer
I en ny studie av Curtis, Osadchuk och Katz (2011) som publicerats i Journal of Pain Research visar att yoga under 8 veckor minskar kronisk smärta. Det här är också den första studie som visar att yoga ökar halten av kortisol hos denna patientgrupp som oftast har för låga halter av detta hormon. Tidigare forskning ... Läs mer
Den i dag vanligaste yttre orsaken till sjukdom och för tidig död i vårt land är rökning. I Sverige dör varje år omkring 6 400 människor i sjukdomar som orsakats av rökning. Listan sjukdomar där rökning bidrar är lång: kärlkramp i benen, cancer i urinblåsan, kronisk bronkit, KOL, lungcancer, åderförkalkning, stroke i hjärnan, hjärtinfarkt, magsår och benskörhet. ... Läs mer
Vi är mer aktiva idag än någonsin tidigare och behöver därför sannolikt mer sömn och återhämtning än förr. Men tendensen är den rakt motsatta. Och för första gången i historien sover unga lika dåligt som äldre. Sömnproblemen för 16-25 åringar har fyrdubblats under en tioårsperiod. Huvudorsaken är användningen av IT på sena kvällar och nätter. ... Läs mer
Det är en stor förmån att få arbeta med mindfulness. Inte minst att få ta del av andras erfarenheter av mindfulnessträning. I helgen ledde  jag den årliga tredagars retreaten på Örnviks kursgård utanför Luleå. Ett tjugotal personer från olika delar av landet och med olika bakgrund delade stor del av tiden i tystnad, mediterande. Vi ... Läs mer
I veckan har jag talat in en CD med spännande mindfulnessövningar. Den kommer att ingå i Vidyamala Burch´s mycket uppskattade bok ”Mindfulness – ett sätt att hantera smärta” och  kommer på Bonnier fakta i augusti. Boken heter på engelska Living well with pain and illness och är översatt till åtta språk. Vidyamala har själv ett ... Läs mer
Dagens Medicin skriver att meditation fungerar som smärtlindring. – Det som är lite mer spännande än förväntat i den här studien var att effekterna var så pass starka, och inte bara marginella som jag hade förväntat mig, säger Martin Ingvar, professor vid Karolinska institutet, till Sveriges Radio. Det här är ännu en, i en rad ... Läs mer
Meditation leder till psykiskt välmående och “cellhälsa” enligt en nyligen publicerad undersökning av en forskargrupp i Kalifornien med fjolårets nobelpristagare i medicin, Elizabeth Blackburn, i spetsen. Undersökningen, som är publicerad i Psychoneuroendocrinology, är den första i världen i sitt slag som visar att meditation ökar försökspersonernas välbefinnande och att det i sin tur påverkar enzymet, telomeras, ... Läs mer
Mindfulness hjälper oss på en mängd sätt att hantera smärta. Såväl fysisk som psykisk smärta kan vi, som de människor vi är, inte undvika. Det är en del av vår mänskliga tillvaro. Vad vi däremot kan träna oss i är att möta smärtan på ett sätt som minskar vårt lidande och ökar vår livskvalitet. Vi ... Läs mer
Mindful yoga ingår som en av tre huvuddelar i Mindfulness baserad stressreduktion (MBSR). De övriga är kroppscanning och sittande meditation. MBSR konceptet skapade Jon Kabat-Zinn för drygt 30 år sedan. En mängd forskningsrapportrer har sedan visat att MBSR fungera väl för stora grupper människor. MBSR minskar stress, förbättrar sömn och är bra för att hantera ... Läs mer
De flesta studier som gjorts på mindfulness är studier som riktat sig mot olika symtom och sjukdomstillstånd. I nedan beskrivna studien undersöks den förebyggande aspekten av mindfulnessträing i en mycket stressfylld situation – unga marinsoldater som förbereds inför att skickas till kriget i Irak. Studien publiceras i det senaste numret av den vetenskapliga tidskriften Emotion ... Läs mer
Mindfulnessbaserade metoder används och är föremål för intensiv forskning inom en mängd olika delar av sjukvården. Cirka ett 100-tal vetenskapliga artiklar om mindfulness effekter publiceras varje år. Det är förstås också väldigt givande och kul att våra egna träningsprogram i mindfulness används i forskning och har påvisade positiva effekter på både mental och fysisk hälsa! ... Läs mer
« Newer Entries
Mini Cart 0

Your cart is empty.