Trafikverkets satsning på mindfulness ökar medvetenheten och minskar stress bland ledare

Hej,

Det känns bra att få presentera projektet som vi har utvecklar för ledare och kört tillsammans med Trafikverket. Läs mer i pressmeddelandet som ligger nedan:

Sedan Trafikverket bildades i april 2010 har organisationen genomgått stora förändringar. Med hjälp av mindfulnessträning har några av myndighetens ledare fått värdefulla verktyg för att hantera förändringstrycket, öka medvetenheten, effektiviteten och förmågan att fokusera. Och resultaten låter inte vänta på sig: medarbetare upplever att deras chefer är mindre stressade, bättre på att lyssna och att arbetsklimatet har blivit lugnare.

Mindfulnessträningen har genomförts som ett pilotprojekt under perioden februari-juni 2012 i samverkan med Mindfulnesscenter. Sju ledningsgrupper från Trafikverket i Karlstad, Norrköping, Borlänge, Stockholm och Luleå medverkade, totalt 50 personer, varav 29 fullföljde utbildningen. Programmet omfattar föreläsning, träffar och egen träning via Mindfulnesscenters 12 veckor långa grundkurs.

För en ledare som måste fatta snabba beslut krävs stor närvaro. Mediebruset ökar runt oss människor idag, med mail, sms och en fullbokad kalender direkt i telefonen. Det är en del av vardagen även för Trafikverkets chefer och medarbetare. Med allt runt omkring som pockar på uppmärksamhet, blir det svårare att leva här och nu. Det blir slitage mentalt och det påverkar beslutfattandet, säger Lena Ehrlenfeldt, HR-strateg arbetsmiljö/hälsa, Trafikverket.

 

Mindfulness handlar om att öka medvetenheten och konkret, genom träning, arbeta för att individen själv ska ta kontrollen över inre stress och tankar. Hjärnan är människans främsta arbetsinstrument, trots det använder vi väldigt lite tid till att vårda den.

 

Idag är vi mer splittrade än någonsin, inte minst på grund av ny teknik som speedar upp tempot. Mindfulnessträning hjälper till att ta kontroll över var individen riktar sin uppmärksamhet och förstå vad som är viktigt just nu. Det handlar om att kunna lyssna, både utåt och inåt, och att frigöra potential hos sig själv och sina medarbetare, säger Ola Schenström, läkare och mindfulnessinstruktör, Mindfulnesscenter.

 

På Trafikverket är man mycket positiv efter pilotprojektet. Många upplever att de är mer närvarande och fokuserade och att arbetsmöten är mer effektiva.

 

Jag tycker att jag fått en bättre insikt om hur jag kan påverka mitt beteende tack vare träningen i mindfulness. Jag har också blivit bättre på att lyssna och känner mig lugnare, säger Arnold Vonkavaara, regionchef, Trafikverket, Region Nord.

 

Trafikverkets strategi med hälsoarbetet i organisationen bygger på ett holistiskt synsätt, där medarbetarnas egna drivkrafter och önskemål är en självklar del i processen.

 

Grunden är att individen har ett egenansvar för sin hälsa. Som arbetsgivare vill Trafikverket ge sina ledare och medarbetare möjlighet att ta eget ansvar. Vi kommer fortsätta erbjuda våra medarbetare mindfulnessträning och inspirationsföreläsningar, säger Lena Ehrlenfeldt, HR-strateg arbetsmiljö/hälsa, Trafikverket.

 

Och flera av ledarna fortsätter att träna och använder sig av mindfulness verktyg i sin vardag!

Vill du läsa mer om mindfulness för företag och organisationer? Klicka här!

Novemberhälsningar,
Ola

ola_ny

Ola Schenström, läkare sedan mer än 35 år, mindfulnesslärare utbildad vid Center for mindfulness i USA, författare till boken Mindfulness i vardagen.

Lämna en kommentar

Mini Cart 0

Din varukorg är tom