Mindfulness på jobbet – varför då?

Mindfulnessträning ökar i popularitet rent generellt men framför allt i ledarskap och på arbetsplatser. Vad är det som mindfulnessträningen kan bidra med i ett företag?

Vinster för företag som arbetar med mindfulness och har stöd i ny forskning är:
• känslomässig balans
• bättre relationer och färre konflikter
• ökad laganda och vilja att tillsammans lösa uppgiften
• fler medvetna val
• färre misstag
• minskad stress
• ökad produktivitet
Vi ser med oro på stigande psykisk ohälsa och stressrelaterade problem bland Sveriges befolkning trots att vi i många hänseenden har det bra. Företagen är en viktig arena som kan utmana dessa stigande ohälsotal genom strukturella förändringar men också genom att implementera hälsa som en strategi för att öka välbefinnande hos människorna som arbetar där. De flesta av oss tillbringar ca 40 timmar per vecka med vårt arbete. Det vill säga en stor del av vår vakna tid arbetar vi. Arbetet i sig är en viktig faktor för hälsa men vi behöver lära oss att hantera det ökade informationsflödet, ständiga förändringar och snabba beslut genom att vårda vår mentala hälsa såväl på arbetet som privat.

Förstå hjärnan bättre

Att integrera mindfulness på arbetsplatsen är ett utmärkt verktyg för medarbetare att ta ansvar för sin mentala hälsa Den forskning som idag bedrivs kopplat till vår hjärna och dess förmåga att hantera det liv vi lever och hur den påverkas av stress, prestationskrav och informationsöverflöd är tydlig. Hjärnan kan bara processa en viss mängd information åt gången. Den behöver tid för återhämtning, att få göra en sak i taget och vila från för många intryck. Vi behöver bättre förstå hur vår hjärna fungerar och lära oss att vårda våra mentala resurser på samma sätt som vi lärt oss att vårda vår kropp genom kost, motion och sömn.

Forskning som bedrivits av bl. a Daniel Siegel, forskare UCLA och coachen David Rock, Neuroleadership Institute, lyfter fram vikten av att träna vårt ”mind”. Idag använder många av oss vår hjärna och vårt tänkande som vår viktigaste resurs i vårt arbete, därför behöver vi vara rädda om den. Genom att medvetet vårda vår hjärna bättre kan vi hjälpa våra medarbetare att prestera optimalt och samtidigt känna välbefinnande.

Tre saker som bidrar till hjärnhälsa

Motion och rörelse
Att röra på sig har en enorm effekt för vår förmåga att:
• fatta kloka beslut
• hålla fokus
• utveckla vårt minne och inlärningsförmåga
• reducerar stress

Medvetenhetsträning – mindfulnessträning
Att träna mindfulness är ett sätt att hålla hjärnan i form, effekter vi ser är:
• ökad förmåga att reglera våra känslor
• minskad upplevelse av stress
• minskad tankeflykt och mer fokus
• ökad förmåga att återhämta oss snabbare vid utmaningar

Sömn
Sömnen är avgörande för vår hjärna. En god natts sömn förbättrar:

• vår kreativa förmåga
• vårt minne
• inlärning
• vår förmåga att reglera känslor

Företagets roll för ökad hjärnhälsa är viktig

Företags och organisationers roll för ökad hjärnhälsa är inte bara viktig, den är en förutsättning för engagemang och god produktivitet på såväl kort som lång sikt.
Genom att implementera mindfulness ca 10 minuter per dag på jobbet precis som vi erbjuder andra hälsoinriktade insatser som träning, rökavvänjning, kompetensutveckling, team building mm tydliggör vi för våra medarbetare att deras hjärnhälsa och välbefinnande är viktig. Vi visar att vi förstår att medarbetarna är vår viktigaste resurs och att även deras mentala mående hänger starkt samman med vad de förmår leverera på jobbet. Det är helt enkelt en win-win situation för alla.

Vi på Mindfulnesscenter erbjuder idag en inspirationsföreläsning för ditt företag. Läs mer om den här eller hör av dig till mig på foretag@mindfulnesscenter.se om du är intresserad.

Länk till företagssidan https://www.mindfulnesscenter.se/mindfulness-for-foretag/

Mini Cart 0

Din varukorg är tom