Mindfulness på jobbet – som kultur

Min egen resa

Jag började träna mindfulness redan 2004 och då mest för min egen skull efter några år fyllda med oro och stress både av privata och arbetsrelaterade skäl. Mindfulnessträningen hjälpte mig att hitta tillbaka till mig själv, min inre kompass och vad som var viktigt i livet. Jag kunde börja leda mig själv igen, mina värderingar blev tydligare för mig och likaså min värderade riktning i livet. Jag kunde ta de beslut jag behövde även när det skavde för att få tillbaka hälsa och välbefinnande men framförallt glädjen och kraften i livet. Jag vågade tänka nytt och kunde se möjligheter i att förändring kunde vara bra. Jag blev helt enkelt mer kreativ i mitt förhållningssätt till livet vilket gav mig ett lugn och hopp om framtiden.

Tillit bidrar till produktivitet och måluppfyllelse

Även om min resa in i mindfulnessträning var högst personlig ser jag direkt kopplingar till vad mindfulness kan bidra i företag och organisationer. Att integrera mindfulness är ett viktigt bidrag. Mindfulnessträning främjar en kultur som respekterar och värnar om människan, tar tillvara och utvecklar hens resurser. Det möjliggör en känsla av tillit både till sin egen och företagets möjlighet att bidra utifrån vision och mål. Det tror jag även skapar produktivitet och effektivitet.

Medvetenhet, uppmärksamhet och goda relationer odlas

Mindfulness har ett stort värde för företag som integrerar mindfulness i organisationen och har ett långsiktigt perspektiv. Genom att träna mindfulness i hela företaget sker en förflyttning mot en mer mindful kultur. En mindful kultur hos ett företag innebär att medvetenhet, uppmärksamhet och goda relationer odlas och värnas. En mindful kultur drivs av ett värderingsbaserat ledarskap som strävar efter att arbetet i sig har en mening och att alla inom företaget skall känna tillit och få en möjlighet att påverka och växa.

Forskning visar – mindfulness ger avtryck i organisationen

Utifrån min egen personliga erfarenhet kring hur mindfulnessträning stärkte min kompass och värderad riktning har jag inspirerats och undersökt saken och fann i forskning att det finns ett antal aspekter där mindfulness verkligen ger avtryck i organisationen.

Jag lyfter här några kopplat just till en mindful kultur:

  • Mindfulnessträning ger en ökad medvetenhet hos individen vilket i sin tur leder till en ökad medvetenhet och förståelse för företagets vision och värdering. ”Vi arbetar tillsammans mot målen”.
  • Ledare har lättare att hålla fokus på vad som är viktigt på riktigt och kan leda och stötta sina medarbetare på daglig basis utifrån detta. Vi kommer närmare kärnan hos dem som arbetar i företaget men också i värdet vi producerar utifrån vår affärsidé.
  • Att kommunicera och agera utifrån medveten närvaro och medkänsla minskar konflikter. Vi kan istället möta kollegor, kunder och andra med öppenhet, nyfikenhet och omtanke.

Är det inte så vi vill att kulturen och känslan skall vara när vi arbetar?

Träning på arbetet – sparar tid

Mindfulnessträning om cirka 10 minuter per dag bör ske på arbetstid om möjligt.  Det är väl investerad tid. Med regelbunden träning visar erfarenheten att medarbetare och ledare vinner tid genom:

  • Ökat fokus
  • Minskat tidsspill
  • Effektivare möten

För bästa effekt bör hela organisationen engageras för att kulturförändringen skall ske.

Vi på Mindfulnesscenter erbjuder idag en inspirationsföreläsning för ditt företag. Läs mer om den här eller hör av dig till mig på foretag@mindfulnesscenter.se om du är intresserad. Vi erbjuder även ett forskningsbaserat helhetskoncept där ni får en föreläsning, egen träning med coach samt uppföljning och möjlighet till en långsiktig lösning. Låter detta upplägget som något för er så kan du läsa mer om det via knappen nedan.

Varma hälsningar Katarina Bilberg.

Katarina har arbetat med människors utveckling och hälsa under 20 år. Hon har en yrkesbakgrund som dansare och danslärare inom gymnasiet samt chef och drivit eget företag. Katarina är steg 2 utbildad mindfulnessinstruktör och arbetar med mindfulness sedan drygt 10 år tillbaka. Har också en kanditatexamen i hälsa och rehabilitering i arbetslivet och har en passion för ett hållbart arbetsliv för alla.

Mini Cart 0

Din varukorg är tom