Compassion i ledarskapet

Jag har under senaste året fördjupat både min egen praktiska träning men också studier i ”compassion” och ”self compassion”.  Det är både utmanande och välgörande att träna compassion. Compassion handlar om medvetenhet, medkänsla och handlingskraft att omsätta medkänslan till praktik i vardagen. Det handlar egentligen om att bry sig om, värna om sig själv och andra i ord och handling även när det stormar.

Utifrån min passion att verka för hållbart arbetsliv så ser jag här en stark koppling mellan att träna compassion i vårt självledarskap men också för ledare i organisationer för att nå hållbarhet i arbetslivet och för organisationen som helhet.

Höga krav - bristande kontroll - stress leder till dåliga beslut

Idag möter jag alltfler stressade människor som på sina arbeten upplever brist på kontroll och höga krav som leder till ökad känsla av bristande kompetens, känsla av ökad press och hot. Vi agerar då utifrån vårt driv- och hotsystem där vi tar beslut som i många fall är både kortsiktiga och inte genomtänkta vilket i sin tur skapar ännu mer stress och känsla av otillräcklighet. I denna miljö minskar kreativitet, samarbete och produktivitet, som faktiskt är avgörande för en organisation idag.

Vad kan vi göra för att vända den effekten?

Compassion - Trygghet - Utveckling

Genom att träna compassion utvecklar vi vår förmåga att förflytta oss till vårt trygghetssystem där vi får tillgång till ett ökat lugn, omsorg om oss själva och de vi har omkring oss. Vi tränar vår förmåga att möta oss själva och varandra med värme och förståelse och kan skapa en trygg miljö för utveckling, kreativitet och samverkan. Vi ökar helt enkelt vår förmåga att hantera förändringar både på individ- grupp och organisationsnivå.

Genom att skapa en medkännande och omtänksam kultur på arbetsplatsen, ökar medarbetarnas engagemang. Vi känner delaktighet och ett värde för vårt bidrag till organisationen vilket i sin tur leder till ökad framgång för hela organisationen. Kan det vara värt att prova?

 

Investera i ledare och medarbetare för ett hållbart arbetsliv! Mindfulnesscenter erbjuder enkla och tidseffektivt verktyg för att utveckla dessa förmågor.

Förslag för dig är att börja med att träna din medvetenhet och närvaro och där passar vår E-kurs Mindfulness grund/Mindfulness vid stress perfekt. För att sedan mer specifikt utveckla medkänsla i vår E-kurs Mindfulness och medkänsla med sig själv och andra.

 

 

Test: Är du en medkännande ledare?

Läs mer: Medkänsla i ledarskapet lönar sig - mer än du tror 

Med värme,

Katarina Bilberg

Mindfulnessinstruktör och Hälso- och rehabiliteringsvetare med fokus arbetsliv

Foto : Jonas Bilberg
Mini Cart 0

Din varukorg är tom