Lenas hjärta finns i palliativ vård!

Namn
Lena Ehnberg

Yrke/Verksamhetsområde

Sjuksköterska, Palliativ vård, Mellannorrlands Hospice

Konsult som Mindfulness- och Yogainstruktör, Länshälsan Sundsvalls sjukhus

 

Utbildningar inom mindfulness
Instruktörsutbildning Steg 1
Mindfulness på arbetsplatsen

Lena kom i kontakt med mindfulness för drygt 20 år sedan, då genom Quigongträning. Fem år senare övergick hon till att träna yoga och då dök termen mindfulness upp igen. Regelrätt mindfulnessträning kom hon i kontakt med på Hospice vid en teambuilding. Malin Anclair var deras mindfulnessinstruktör under teambuildingen. Malin har skrivit en avhandling där hon jämför effekten av mindfulness kontra KBT hos föräldrar till svårt sjuka barn. Läs mer om hennes avhandling här.

                    - Mindfulness har gjort att jag lärt känna mig själv på ett djupare plan

Mindfulnessträningen Lena praktiserat genom åren har hjälp henne att ständigt stanna upp och reflektera över hur tankarna ”drar iväg” och hur olika känslor tar sig uttryck i kroppen. Efter många års träning har hon byggt upp en väldigt god självkännedom. Det krävs dock att hon ständigt stannar upp och ”checkar in” i sig själv, ”skannar av” vad som pågår i kropp, själ och tanke. Gör en SOAS helt enkelt. Läs mer om SOAS 

Att arbeta inom palliativ vård innebär att ständigt vara i och hantera starka känslor såsom sorg, ångest, uppgivenhet, frustration och ilska etc. Där är mindfulness ett fenomenalt verktyg för att klara av att vara närvarande och trygg, utan att göra egna värderingar och att kunna släppa taget om det upplevda efter arbetsdagens slut.

                    - Jag håller regelbundet i meditationer med mina kollegor

På Hospice arbetar Lena med att implementera mindfulness som förhållningssätt. I det dagliga arbetet tränar hon sina kollegor såsom sjuksköterskor, undersköterskor, läkare, städ- och kökspersonal samt volontärer. Hon håller i regelbundna meditationer och föreläsningar för att ge verktyg till personal vilken dagligen möter starka affekter. Hon lär dem känna igen vilka känslor som är deras egna respektive andras så att de inte ”dras med” i de känslor som uppstår vid t.ex. sorg samt vikten av att stanna upp inför varje nytt möte och gå in med öppet sinne och kunna släppa det som tidigare varit.

Kollegorna på Hospice tar verkligen tillfället i akt med meditation, en stunds vila där de kan landa i sig själva och hämta kraft. Tack vara mindfulness har de lyckats skapa ett, som Lena beskriver det, kärleksfullt klimat med vänlighet och lugn som ledord.  Det finns även stunder då det varit svårt att implementera mindfulness i arbetet. Mindfulness kräver ett stort engagemang och driv av den deltagande personalen. Det är inte alltid träningen blir av och då är det lätt att helt tappa träningen och tänket.

Lena har även skrivit informationshäften om varför mindfulness är särskilt viktigt för de som arbetar med palliativ vård. Här har hon belyst vikten av självkännedom och att lära sig sin kropps signaler, hur känslor tar sig uttryck och att hantera dem, veta när det är dags för återhämtning etc.

”Man känner att ni verkligen bryr er om och lyssnar på riktigt”

”Efter flera år inom sjukvården känner vi oss äntligen sedda!”

 ”Man känner ett lugn när man kommer in här, alla är så vänliga och lugna”

Lenas hjärta finns verkligen i palliativ vård. Hon ser det som en ynnest att få ha varit med om att bygga upp en arbetsplats där mindfulness genomsyrar hela verksamheten och organisationen. Att vara i livets slutskede pga sjukdom och inte naturligt åldrande, är extremt svårt. Lena och hennes kollegor har nu verktygen att hantera vardagen samt att även förmedla och stötta patienterna genom svårigheterna de stöter på.

                    - Vi såg på varandra med okritiska ögon.

När mindfulness skulle implementeras i det dagliga arbetet på Hospice var cheferna tydliga med hur viktigt detta var. Arbetslaget tränade mindfulness tillsammans under två veckors teambuilding. Detta skapade en otroligt härlig gruppkänsla. Kollegorna blev människor och individer, inte en specifik medicinsk kompetens. Förhållningssättet de fick med sig har varit till stor hjälp och sammanhållningen likaså.

Kollegorna påminner varandra dagligen om vikten av att ta en sak i taget, fokusera, gå långsamt inte överdrivet, att vänligt påminna varandra när de faller tillbaka till ”sjukhusspringet”, att vara lyhörda inför olika situationer, läsa av och vara medvetna om sitt kroppsspråk och tonläge.

Vill du veta mer om Instruktörsutbildningen eller någon av våra e-kurser är du välkommen in på vår hemsida alternativt kan du höra av dig till info@mindfulnesscenter.se

Mini Cart 0

Din varukorg är tom